Spójrz poniżej... Staraniem Wydawnictwa WRZOS pojawiły się znów na księgarskim rynku zbiory baśni i legend Ireny Kwinto - warmińskiej pisarki uhonorowanej za twórczość dla dzieci Orderem Uśmiechu, której książki sprzedano niegdyś w niemal milionowym nakładzie. Autorki utwierdzającej dzieci w przekonaniu o wartości dobra i piękna, które w baśniach i ludzkich tęsknotach zawsze zwyciężają...

LEGENDY O KWIATACH

Tym zbiorkiem wydawnictwo Wrzos rozpoczęło działal- ność w 1998 roku. Warmińskie i mazurskie legendy o popularnych roślinach stały się dla najmłodszych lekcją wartości w życiu najważniejszych - prawdy, dobra i miłości, dla starszych chwilą wspomnień i możliwością - choć na moment - powrotu do lat dzieciństwa. Książka została bardzo ciepło przyjęta przez czytelników pamię- tających twórczość pani Ireny, a także najmłodszych, którzy z kart tej 60 stronicowej książki z kolorowymi ilustracjami mogli dowiedzieć się, skąd wziął się oset, biały wrzos, kaczeńce, bratki, przebiśniegi i stor- czyki.


skontaktuj się z nami,
aby sprawdzić dostępność

zamów

Lidzbark Warmiński, 1998, 17x21cm, 60 stron, 6 ilustracji, oprawa miękka, ISBN 83-910897-0-3

BAJKI SCENICZNE

Zachęceni udanym debiutem na rynku, a wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu placówek kulturalnych - przedszkoli, szkół, świetlic i domów kultury, zebraliśmy w jednym sporym zbiorze 12 gotowych - podzielonych na role - scenariuszy bajek scenicznych na różne okazje. Znalazły się w nim teatralne wersje bajek regionalnych, np. Fajka, Legenda o Łynie, Tabakierka, Pierścień Orlicy, ale także krótkie historyjki dla młodszych aktorów, np. Ośle uszy, Żabka czy Co się raz zdarzyło, czyli historia o zabawkach z choinki. Doskonała pomoc do ambitnej pracy z dziećmi.

skontaktuj się z nami,
aby sprawdzić dostępność

zamów

Lidzbark Warmiński, 1999, 17x21cm, 144 strony, oprawa miękka, ISBN 83-910897-1-1

W KRAINIE WIELKIEJ BAŚNI

Rok 2000 przyniósł - po latach - spełnienie ostatniego marzenia autorki. W ostatnim wywiadzie dla prasy, Irena Kwinto zdradziła, że największym jej marzeniem było zawsze, aby choć jeden tom jej baśni został zilustro- wany przez dzieci. Legendy w tym zbiorze wzboga- cają przepiękne ilustracje dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim, z któ- rym autorka przez szereg lat była związana, prowadząc pracownię rękodzielniczą. Baśnie, których dzieci słuchały na zajęciach pani Ireny, dziś do przeczytania w tej ksią- żeczce.

skontaktuj się z nami,
aby sprawdzić dostępność

zamów

Lidzbark Warmiński, 2000, 17x21cm, 66 stron, 7 ilustracji, oprawa miękka, ISBN 83-910897-2-X

LEGENDY WARMII I MAZUR

Najsłynniejsze - tłumaczone niegdyś na wiele języków - legendy warmińskie Ireny Kwinto, doczekały się wzno- wienia. W tej niedużej książeczce zebrano 4 najpo- pularniejsze baśnie pisarki - Skąd się wzięło Jezioro Wielochowskie na Warmii, Legendę o Łynie, Zaklę- ty w kamień oraz Dar Królowej Róż. Opowieści o sile ludzkiego uczucia i poświęceniu dla drugiego człowieka. Całość oprawiona bajecznymi ilustracjami, z których Ka- sieńka ze świerszczykiem (z legendy o Jeziorze Wielo- chowskim) zyskała największą sympatię najmłodszych czytelników.

skontaktuj się z nami,
aby sprawdzić dostępność

zamów

Lidzbark Warmiński, 2001, 17x21cm, 36 stron, 4 ilustracje, oprawa miękka, ISBN 83-910897-3-8

BAJKI WARMII I MAZUR

Druga książeczka zilustrowana w całości przez dzieci. Tym razem ilustracje do bajek Biały łabędź, O mazurs- kim kłobuku, Źródełko oraz Żabka zostały specjalnie wybrane z prac nadesłanych przez najmłodszych uczes- tników konkursu "Życie bajką jest" organizowanego rokrocznie przez Młodzieżowy Dom Kultury w Lidzbarku Warmińskim.

skontaktuj się z nami,
aby sprawdzić dostępność

zamów

Lidzbark Warmiński, 2001, 17x21cm, 46 stron, 4 ilustracje, oprawa miękka, ISBN 83-910897-5-4

WARMIŃSKIE LEGENDY O SMĘTKU I KŁOBUKACH

Cała książeczka poświęcona legendom związanym ze Smętkiem - starym, srebrnobrodym pruskim bożycem w czapie z jemioły - i kłobukami, psotnymi lichami leśnymi, które płatają figle ludziom. Chciwość ukarana, Fajka, Ofiara Smętka czy Tabakierka to opowieści przywra- cające do życia starych warmińskich opiekunów ludzi i przyrody, którzy może trochę straszni, może trochę psotni, ale zawsze o wielkim sercu. Baśnie o konsek- wencjach lekkomyślnych figli, ale też o cenie prawdziwej przyjaźni i odpowiedzialności.

dostępna, cena: 10 PLN

zamów

Toruń, 2009, 17x21cm, 60 stron, 4 ilustracje, oprawa miękka, ISBN 978-83-920788-8-3

BAŚNIE I LEGENDY IRENY KWINTO - kolorowanka

Książeczka do kolorowania, rozwiązana nietypowo - mająca postać kartonowej teczki, w której znajdują się luźne karty z ilustracjami z bajek Ireny Kwinto. Każda kartka to nie tylko rysunek, ale również fragment legendy opisujący emocje, nastrój lub barwy kolorowanej przez dziecko scenki. Jeśli dołożyć do tego fakt, że przez zabawę najmłodsi poznają tradycje i folklor swojego regionu - otrzymamy znakomite narzędzie dydaktyczne. O trafności takiego rozwiązania przekonują nas opinie opiekunów przedszkolnych i szkolnych, którzy zaopa- trzyli w nasze kolorowanki całe grupy i oddziały.
skontaktuj się z nami,
aby sprawdzić dostępność

zamów

Lidzbark Warmiński, 2004, kartonowa teczka, 12 kart formatu A4 z ilustracjami do kolorowania

LEGENDY KRAINY TYSIĄCA JEZIOR

Osadzone w tradycji warmińsko - mazurskiej legendy o prawdach, jakimi należy się kierować podejmując ży- ciowe wybory. Ale - wznowione po latach - Pierścień orlicy, Najpiękniejsze ręce, O dzielnym Janku czy - drukowana po raz pierwszy historia - O kłobuku łakomczuchu, to również historie o bajkowej genezie znanych w regionie miejscowości, historie umożliwiające dzieciom poznanie barwnego świata baśniowych bo- haterów krainy tysiąca jezior i pomagające kształtować świadomość regionalną.

skontaktuj się z nami,
aby sprawdzić dostępność

zamów

Lidzbark Warmiński, 2004, 17x21cm, 48 stron, 4 ilustracje, oprawa miękka, ISBN 83-910897-9-7