Witam Cię! Jestem kłobuk... kosmate leśne licho płatające ludziom figle i psoty. Jestem bohaterem większości bajek Ireny Kwinto, a teraz będę Twoim przewod- nikiem. Będziemy częściej spotykać się na tych stronach. Czy przeczytałeś już bajkę? Czy znasz już historię biednego rybaka, który potrafił poświęcić wszystko dla uśmiechu próżnej Młynarzówny?

Jeśli tak, to wiesz już na pewno, skąd nad naszymi jezio- rami pojawiły się kaczeńce. Przypomnij sobie tę historię. Przeżyj raz jeszcze spotkanie rybaka z Królem Ryb.

"Uderzył srebrną płetwą o falę i zniknął pod wodą, a ry- bak czuł w dłoni sznur korali. Bursztyny to były! Najpię- kniejsze w świecie bursztyny! Jak miód przejrzyste! Słoń- ce w nich grało ciepłym złotem, zdały się płonąć jak ży- wica. Przeżegnał się rybak nabożnie - ale bursztyny nie znikały. Wówczas usiadł na dnie łodzi i bursztyny do ser- ca przytulił."

Pokoloruj obrazek, który dla Ciebie przygotowałem. A mo- że spróbujesz namalować własną ilustrację do bajki o ka- czeńcach?

pobierz obrazek w formacie PDF